Belægning

Beskæring

Græs

Natursten

Plantning

Træfældning

Anlægsgartneri

Forsiden

Kontakt

 

Plantning af: barrodsplanter. Lige fra kæk til busketter, skov og læhegnhaveplaneter, Roser, stauder, små og større buske. Bunddække Større træer med opbinding